SMD LED & COB LED ŽIAROVKY
úsporné žiarovky, úspora energie, ochrana životného prostredia
Elektronika v LED žiarovkách


RC Driver - CC Driver LED žiarovky

V súčasnej dobe sa používa v LED žiarovkách elektronika dvoch druhov. Staršie odporovo-kapacitné meniče (RC Driver) alebo modernejšie meniče s konštantným prúdom (CC Driver).

RC Driver - odporovo-kapacitný menič

CC Driver - prúdový menič

Donedávna všetky LED žiarovky používali takýto jednoduchý menič. Mnohí predajcovia ho používajú dodnes, lebo je lacnejší. Jeho nevýhodou je hlavne to, že prúd, ktorým RC driver napája LED čipy pulzuje, teda LED čipy sú neustále rozsvecované a zhasínané, čo skracuje ich životnosť.

Takúto starú elektroniku v LED žiarovkách spoznáte podľa toho, že na videozázname (dá sa to vidieť aj na displeji digitálneho fotoaparátu alebo mobilného telefónu s fotoaparátom) bude obraz blikať, podobne, ako obraz televízneho prijímača alebo monitora počítača.

Nevýhodou RC meničov je aj to, že pri poklese napätia v sieti klesne aj svietivosť LED žiaroviek (vtedy svietia slabšie). Väčšinou sú v nich používané bežné kondenzátory s pár ročnou životnosťou a často sú dokonca iba na 250V, čo môže spôsobiť pri prepätí v sieti ich zlyhanie a tým i nefunkčnosť celej LED žiarovky.

CC Driver - prúdový menič

CC Driver - prúdový menič

Ide o podstatne kvalitnejšiu a stabilnejšiu elektroniku, ktorá napája LED čipy LED žiarovky konštantným prúdom. Konštantný prúd na rozdiel od prúdu odporovo-kapacitného meniča nepulzuje, a tak LED čipy žiarovky osadenej takouto elektronikou nie sú neustále rozsvecované a zhasínané. Hlavnou výhodou je menšie zaťaženie LED čipov a tým aj dlhšia životnosť LED žiaroviek, ktoré nebudú strácať svietivosť tak rýchlo, ako pri použití starších odporovo-kapacitných meničov, v ktorých prúd pulzuje.

Prednosťou elektroniky s konštantným prúdom je to, že LED žiarovky nebudú na videozázname spôsobovať nepríjamné blikanie. Preto použitie LED žiaroviek s takouto elektronikou je takmer nutnosťou vo verejných priestoroch, alebo v miestnostiach, kde chcete nahrávať video.

Bolo vypracovaných niekoľko štúdií o okom neviditeľnom blikaní úsporných žiariviek či neónových trubíc a o nepriaznivom vplyve takéhoto blikania na ľudské zdravie, konkrétne na psychiku. Blikanie totiž udržuje mozok v neustálej pozornosti a vyvoláva stres, pocit únavy a depresiu. U LED žiaroviek s konštantným prúdom k žiadnemu blikaniu nedochádza, teda ich svetlo nebude nepriaznivo vplývať na vaše zdravie.

Výhodou meniča s konštantným prúdom je aj to, že pri kolísaní napätia v sieti udržiava rovnaký prúd a svietivosť LED žiaroviek nekolíše. CC drivery sa vyrábajú najčastejšie s rozpätím vstupného napätia 85-265V, čo umožňuje ich prevádzku aj v prípade nízkeho napätia na vzdialených miestach od trafostanice a taktiež na miestach s vyšším napätím, kde sa často vypalovali halogénové žiarovky.

e-led-webdesign